S. Giacomo Apostolo

S. Giacomo Apostolo
Chiese NON Parrocchiali
, 10045, PIOSSASCO
10045
Piemonte
Italia
, PIOSSASCO, Piemonte, Italia