S. Giacomo Apostolo

S. Giacomo Apostolo
Parrocchia
011/273.05.37
011/274.99.91
parr.sangiacomo@diocesi.to.it
Via Damiano Chiesa 53, 10156, TORINO
10156
Piemonte
Italia
ARIEMME diac. Luigi
: Collaboratore Pastorale
VACCARIELLO diac. Gioacchino
: Collaboratore Pastorale